intel P4600/P4500 펌웨어 업데이트 관련 질문 드려요~

WJSHIN   
   조회 1043   추천 0    

dell 장비 사용중이구요 centos 6.8 사용중입니다. 삼성 1725a ssd 펌웨어와 

인텔 p4600/4500 펌웨어가 동일한 방식인지 알고싶은데 혹시 아시는분이나 관련 정보좀 얻을수 있을까요?

삼성 1725a같은경우 델사이트에서 bin 받아 설치를 진행하는데 인텔의 p4600/4500도 같은 방법인지 궁금하네요

dd
짧은글 일수록 신중하게.
QnA
제목Page 304/4304
2014-05   2663878   정은준1
2015-12   10875   백메가
2018-02   1958   무아
2018-02   1376   민우입니다
2018-02   1678   통신보안
2018-02   1387   김건우
2018-02   1123   김건우
2018-02   1594   crogym
2018-02   1161   박문형
2018-02   1044   WJSHIN
2018-02   1333   Nikon
2018-02   1506   송진현
2018-02   2216   catstyle
2018-02   1601   다함께싸다구
2018-02   1768   잭앤슈7송재규
2018-02   1490   버프엔지니…
2018-02   1331   이희주
2018-02   1182   서완호
2018-02   1266   이장아들
2018-02   1292   ddeell
2018-02   1291   봉글
2018-02   1252   슬루프