[$199.99]Lenovo ThinkServer TS140 70A40037UX Tower Server - 1 x Intel Core i3 (4th Gen) i

신우섭   
   조회 3362   추천 0    

http://www.ebay.com/itm/Lenovo-ThinkServer-TS140-70A40037UX-Tower-Ser… (332)

안녕하세요.


착한가격인가요?yeondoo 2016-12
저번에 $189.99에 한번 나왔는데 그당시 이베이벅스 8%, 이베이츠 코리아 1% 적립이 있었네요.
지금은 $199.99에 이베이벅스 10%, 이베이츠 코리아 1% 적립이니 $5 차이입니다.
괜찮은 딜이네요~

($189.99-$15.2-$1.9=$172.89 -> $199.99-$20-$2=$177.99)
티푸르 2016-12
뉴에그셀러네요~
제목Page 2/29
2015-10   6177   yourip
2015-12   6596   백메가
2016-12   3363   신우섭
2016-12   3559   6툴
2016-12   2139   유정호샤콘느
2016-11   2907   린드버그
2016-11   2297   호이호이호
2016-11   1801   꼴통황진우
2016-11   1908   홍0원n혁
2016-11   1615   티푸르
2016-11   1967   안지룡
2016-11   1668   룰루랄라고영헌
2016-11   2350   이건희
2016-11   2537   jang
2016-11   2084   신우섭
2016-11   1971   악마라네
2016-11   2736   악마라네
2016-11   5155   yeondoo
2016-10   2281   대니얼
2016-10   2031   cclim
2016-10   2307   민가놈
2016-10   2312   티푸르