[$199.99]Lenovo ThinkServer TS140 70A40037UX Tower Server - 1 x Intel Core i3 (4th Gen) i

신우섭   
   조회 5673   추천 0    

http://www.ebay.com/itm/Lenovo-ThinkServer-TS140-70A40037UX-Tower-Ser… (589)

안녕하세요.


착한가격인가요?yeondoo 2016-12
저번에 $189.99에 한번 나왔는데 그당시 이베이벅스 8%, 이베이츠 코리아 1% 적립이 있었네요.
지금은 $199.99에 이베이벅스 10%, 이베이츠 코리아 1% 적립이니 $5 차이입니다.
괜찮은 딜이네요~

($189.99-$15.2-$1.9=$172.89 -> $199.99-$20-$2=$177.99)
티푸르 2016-12
뉴에그셀러네요~
제목Page 4/32
2014-05   1933213   정은준1
2014-04   1758181   회원K
02-14   4578   원자력개미
02-14   3807   꼴통황진우
02-11   3555   꼴통황진우
02-07   3962   티푸르
02-03   3918   이건희
01-31   3632   yeondoo
01-14   5998   yeondoo
01-11   5601   yeondoo
01-09   5922   천외천oo노…
2016-12   8336   꼴통황진우
2016-12   6014   yeondoo
2016-12   11821   jang
2016-12   7208   Root7053
2016-12   7001   이건희
2016-12   5843   SkyBase
2016-12   6032   EdH
2016-12   5674   신우섭
2016-12   5192   6툴
2016-12   3671   유정호샤콘느
2016-11   5083   린드버그