[$199.99]Lenovo ThinkServer TS140 70A40037UX Tower Server - 1 x Intel Core i3 (4th Gen) i

신우섭   
   조회 5118   추천 0    

http://www.ebay.com/itm/Lenovo-ThinkServer-TS140-70A40037UX-Tower-Ser… (557)

안녕하세요.


착한가격인가요?yeondoo 2016-12
저번에 $189.99에 한번 나왔는데 그당시 이베이벅스 8%, 이베이츠 코리아 1% 적립이 있었네요.
지금은 $199.99에 이베이벅스 10%, 이베이츠 코리아 1% 적립이니 $5 차이입니다.
괜찮은 딜이네요~

($189.99-$15.2-$1.9=$172.89 -> $199.99-$20-$2=$177.99)
티푸르 2016-12
뉴에그셀러네요~
제목Page 3/31
2014-05   1768116   정은준1
05-23   2124   회원K
02-17   3886   이리콤
02-14   4144   원자력개미
02-14   3493   꼴통황진우
02-11   3090   꼴통황진우
02-07   3522   티푸르
02-03   3482   이건희
01-31   3233   yeondoo
01-14   5192   yeondoo
01-11   4834   yeondoo
01-09   5155   천외천oo노…
2016-12   6961   꼴통황진우
2016-12   5037   yeondoo
2016-12   8868   jang
2016-12   6201   Root7053
2016-12   5862   이건희
2016-12   5046   SkyBase
2016-12   5527   EdH
2016-12   5119   신우섭
2016-12   4849   6툴
2016-12   3362   유정호샤콘느