[$199.99]Lenovo ThinkServer TS140 70A40037UX Tower Server - 1 x Intel Core i3 (4th Gen) i

신우섭   
   조회 2632   추천 0    

http://www.ebay.com/itm/Lenovo-ThinkServer-TS140-70A40037UX-Tower-Ser… (223)

안녕하세요.


착한가격인가요?yeondoo 12-06
저번에 $189.99에 한번 나왔는데 그당시 이베이벅스 8%, 이베이츠 코리아 1% 적립이 있었네요.
지금은 $199.99에 이베이벅스 10%, 이베이츠 코리아 1% 적립이니 $5 차이입니다.
괜찮은 딜이네요~

($189.99-$15.2-$1.9=$172.89 -> $199.99-$20-$2=$177.99)
티푸르 12-06
뉴에그셀러네요~
제목Page 1/29
2014-04   1138837   회원K
2015-12   6305   백메가
01-14   919   yeondoo
01-11   794   yeondoo
01-09   1108   천외천oo노경혁
12-28   2460   꼴통황진우
12-28   1411   yeondoo
12-16   3756   jang
12-14   2851   Root7053
12-13   2700   이건희
12-11   2386   Skybase
12-06   2636   EdH
12-06   2633   신우섭
12-03   2136   6툴
12-03   1740   유정호샤콘느
11-29   2158   린드버그
11-29   1895   호이호이호
11-28   1510   꼴통황진우
11-25   1607   홍0원n혁
11-25   1319   티푸르
2016-11   1678   안지룡
2016-11   1353   룰루랄라고영헌