[$199.99]Lenovo ThinkServer TS140 70A40037UX Tower Server - 1 x Intel Core i3 (4th Gen) i

신우섭   
   조회 5880   추천 0    

http://www.ebay.com/itm/Lenovo-ThinkServer-TS140-70A40037UX-Tower-Ser… (603)

안녕하세요.


착한가격인가요?yeondoo 2016-12
저번에 $189.99에 한번 나왔는데 그당시 이베이벅스 8%, 이베이츠 코리아 1% 적립이 있었네요.
지금은 $199.99에 이베이벅스 10%, 이베이츠 코리아 1% 적립이니 $5 차이입니다.
괜찮은 딜이네요~

($189.99-$15.2-$1.9=$172.89 -> $199.99-$20-$2=$177.99)
티푸르 2016-12
뉴에그셀러네요~
제목Page 5/33
2015-10   8510   yourip
2015-12   8943   백메가
2017-02   4916   원자력개미
2017-02   4053   꼴통황진우
2017-02   3878   꼴통황진우
2017-02   4254   티푸르
2017-02   4183   이건희
2017-01   3911   yeondoo
2017-01   6451   yeondoo
2017-01   5985   yeondoo
2017-01   6274   천외천oo노…
2016-12   8968   꼴통황진우
2016-12   6400   yeondoo
2016-12   13729   jang
2016-12   7625   Root7053
2016-12   7439   이건희
2016-12   6266   SkyBase
2016-12   6298   EdH
2016-12   5881   신우섭
2016-12   5454   6툴
2016-12   3833   유정호샤콘느
2016-11   5480   린드버그