HP 스펙터 X360

   조회 2973   추천 1    

13.3인치 2.5GHz i7 16GB 512GB Touchscreen 

$899.99

http://www.ebay.com/itm/351882074145


15.6인치 15.6" 2.5GHz i7 16GB 256GB Touchscreen

$899.95

http://www.ebay.com/itm/332027358191


국내에서 A/S 는......안되겠죠? ;;;

셀러한테 월드와이드인지 물어봐야할듯...

최승현 01-09
아... 환율 감안해도 이건.... 너무 좋은 가격이네요 ^^;
박정수 01-09
벅스 적용만 된다면 아주 훌륭하겠습니다.
저에게 시련을... 15인치 구매햇습니다.
김도엽 01-19
돈만있다면 너무 사고 싶네요...쩝
김건우 01-19
외국수입품이라서...흠..
제목Page 2/29
2015-12   6626   백메가
2014-05   1439276   정은준1
2016-12   3411   신우섭
2016-12   3592   6툴
2016-12   2167   유정호샤콘느
2016-11   2934   린드버그
2016-11   2338   호이호이호
2016-11   1842   꼴통황진우
2016-11   1947   홍0원n혁
2016-11   1638   티푸르
2016-11   1993   안지룡
2016-11   1693   룰루랄라고영헌
2016-11   2378   이건희
2016-11   2563   jang
2016-11   2111   신우섭
2016-11   1997   악마라네
2016-11   2762   악마라네
2016-11   5219   yeondoo
2016-10   2319   대니얼
2016-10   2065   cclim
2016-10   2349   민가놈
2016-10   2385   티푸르