HP 스펙터 X360

   조회 4534   추천 1    

13.3인치 2.5GHz i7 16GB 512GB Touchscreen 

$899.99

http://www.ebay.com/itm/351882074145


15.6인치 15.6" 2.5GHz i7 16GB 256GB Touchscreen

$899.95

http://www.ebay.com/itm/332027358191


국내에서 A/S 는......안되겠죠? ;;;

셀러한테 월드와이드인지 물어봐야할듯...

최승현 01-09
아... 환율 감안해도 이건.... 너무 좋은 가격이네요 ^^;
박정수 01-09
벅스 적용만 된다면 아주 훌륭하겠습니다.
저에게 시련을... 15인치 구매햇습니다.
김도엽 01-19
돈만있다면 너무 사고 싶네요...쩝
김건우 01-19
외국수입품이라서...흠..
제목Page 2/31
2014-05   1659825   정은준1
2015-12   7129   백메가
03-13   1590   김참치2
03-12   1636   꼴통황진우
03-10   1759   무한백
03-06   2320   SkyBase
03-01   2867   anti2cpu
02-28   2829   여가시간
02-27   2835   신우섭
02-24   2910   여가시간
02-23   2952   Dreamer
02-17   3486   티푸르
02-17   3320   이리콤
02-14   3478   원자력개미
02-14   2988   꼴통황진우
02-11   2665   꼴통황진우
02-07   3077   티푸르
02-03   3091   이건희
01-31   2806   yeondoo
01-14   4622   yeondoo
01-11   4274   yeondoo
01-09   4535   천외천oo노…