HP 스펙터 X360

   조회 1113   추천 1    

13.3인치 2.5GHz i7 16GB 512GB Touchscreen 

$899.99

http://www.ebay.com/itm/351882074145


15.6인치 15.6" 2.5GHz i7 16GB 256GB Touchscreen

$899.95

http://www.ebay.com/itm/332027358191


국내에서 A/S 는......안되겠죠? ;;;

셀러한테 월드와이드인지 물어봐야할듯...

최승현 01-09
아... 환율 감안해도 이건.... 너무 좋은 가격이네요 ^^;
박정수 01-09
벅스 적용만 된다면 아주 훌륭하겠습니다.
저에게 시련을... 15인치 구매햇습니다.
김도엽 01-19
돈만있다면 너무 사고 싶네요...쩝
김건우 01-19
외국수입품이라서...흠..
제목Page 2/29
2015-12   6305   백메가
2014-04   1139338   회원K
2016-11   2094   이건희
2016-11   2297   jang
2016-11   1792   신우섭
2016-11   1735   악마라네
2016-11   2467   악마라네
2016-11   4798   yeondoo
2016-10   1989   대니얼
2016-10   1732   cclim
2016-10   2020   민가놈
2016-10   2008   티푸르
2016-10   2005   안규민
2016-10   1836   찻잔
2016-10   1652   이선호
2016-10   1827   회원K
2016-10   2053   yeondoo
2016-10   1966   포토짱
2016-10   1670   회원K
2016-09   3710   밤기차
2016-09   3751   츄네다
2016-09   3449   KyuJoonA