Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 5073   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (475)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 3/32
2015-12   8071   백메가
2015-10   7529   yourip
03-13   2155   김참치2
03-12   2274   꼴통황진우
03-10   2416   집밥이최고
03-06   3133   SkyBase
03-01   3811   anti2cpu
02-28   3767   여가시간
02-27   3757   신우섭
02-24   3652   여가시간
02-23   3939   Dreamer
02-17   4381   티푸르
02-17   4042   이리콤
02-14   4360   원자력개미
02-14   3633   꼴통황진우
02-11   3304   꼴통황진우
02-07   3692   티푸르
02-03   3641   이건희
01-31   3359   yeondoo
01-14   5440   yeondoo
01-11   5074   yeondoo
01-09   5392   천외천oo노…