Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 6667   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (509)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 2017-01
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 7/35
2014-04   2201976   회원K
05-29   21443   회원K
2017-02   4419   황진우
2017-02   4333   황진우
2017-02   4642   티푸르
2017-02   4693   이건희
2017-01   4486   yeondoo
2017-01   7378   yeondoo
2017-01   6668   yeondoo
2017-01   7039   천외천oo노…
2016-12   10433   황진우
2016-12   7118   yeondoo
2016-12   17444   jang
2016-12   8622   Root7053
2016-12   7966   이건희
2016-12   6996   SkyBase
2016-12   6808   EdH
2016-12   6302   신우섭
2016-12   6061   6툴
2016-12   4223   유정호샤콘느
2016-11   6286   린드버그
2016-11   5126   호이호이호