Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 793   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (67)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 1/29
2015-10   5931   yourip
2015-12   6305   백메가
01-14   919   yeondoo
01-11   794   yeondoo
01-09   1107   천외천oo노경혁
12-28   2460   꼴통황진우
12-28   1411   yeondoo
12-16   3755   jang
12-14   2850   Root7053
12-13   2700   이건희
12-11   2386   Skybase
12-06   2636   EdH
12-06   2632   신우섭
12-03   2136   6툴
12-03   1740   유정호샤콘느
11-29   2158   린드버그
11-29   1895   호이호이호
11-28   1510   꼴통황진우
11-25   1607   홍0원n혁
11-25   1319   티푸르
2016-11   1678   안지룡
2016-11   1353   룰루랄라고영헌