Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 3530   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (346)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 2/30
2015-12   6882   백메가
2014-04   1403950   회원K
02-17   2367   티푸르
02-17   2560   이리콤
02-14   2607   원자력개미
02-14   2277   꼴통황진우
02-11   2089   꼴통황진우
02-07   2536   티푸르
02-03   2580   이건희
01-31   2288   yeondoo
01-14   3882   yeondoo
01-11   3531   yeondoo
01-09   3831   천외천oo노경혁
2016-12   5332   꼴통황진우
2016-12   3621   yeondoo
2016-12   6323   jang
2016-12   4710   Root7053
2016-12   4457   이건희
2016-12   3838   SkyBase
2016-12   4463   EdH
2016-12   4086   신우섭
2016-12   4096   6툴