Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 5984   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (494)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 2017-01
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 5/33
2015-10   8510   yourip
2014-04   1891656   회원K
2017-02   4916   원자력개미
2017-02   4053   꼴통황진우
2017-02   3878   꼴통황진우
2017-02   4254   티푸르
2017-02   4183   이건희
2017-01   3911   yeondoo
2017-01   6451   yeondoo
2017-01   5985   yeondoo
2017-01   6274   천외천oo노…
2016-12   8968   꼴통황진우
2016-12   6399   yeondoo
2016-12   13728   jang
2016-12   7624   Root7053
2016-12   7439   이건희
2016-12   6265   SkyBase
2016-12   6297   EdH
2016-12   5880   신우섭
2016-12   5454   6툴
2016-12   3832   유정호샤콘느
2016-11   5479   린드버그