Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 4834   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (466)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 3/31
2015-12   7723   백메가
2014-05   1768117   정은준1
02-17   3886   이리콤
02-14   4144   원자력개미
02-14   3493   꼴통황진우
02-11   3090   꼴통황진우
02-07   3522   티푸르
02-03   3482   이건희
01-31   3233   yeondoo
01-14   5192   yeondoo
01-11   4835   yeondoo
01-09   5156   천외천oo노…
2016-12   6962   꼴통황진우
2016-12   5038   yeondoo
2016-12   8869   jang
2016-12   6202   Root7053
2016-12   5862   이건희
2016-12   5046   SkyBase
2016-12   5527   EdH
2016-12   5119   신우섭
2016-12   4849   6툴
2016-12   3362   유정호샤콘느