Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 6384   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (504)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 2017-01
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 5/34
2015-12   9432   백메가
2014-05   2330677   정은준1
2017-03   2402   파커스
2017-03   2687   Tu7885
2017-03   2707   꼴통황진우
2017-03   2925   집밥이최고
2017-03   3817   SkyBase
2017-03   4679   anti2cpu
2017-02   4570   여가시간
2017-02   4358   신우섭
2017-02   4297   여가시간
2017-02   4648   Dreamer
2017-02   5192   티푸르
2017-02   4632   이리콤
2017-02   5208   원자력개미
2017-02   4281   꼴통황진우
2017-02   4181   꼴통황진우
2017-02   4490   티푸르
2017-02   4511   이건희
2017-01   4281   yeondoo
2017-01   7036   yeondoo
2017-01   6385   yeondoo