Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 3494   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (342)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 2/30
03-23   195   iwill
2015-10   6439   yourip
02-17   2325   티푸르
02-17   2530   이리콤
02-14   2572   원자력개미
02-14   2250   꼴통황진우
02-11   2064   꼴통황진우
02-07   2487   티푸르
02-03   2539   이건희
01-31   2246   yeondoo
01-14   3841   yeondoo
01-11   3495   yeondoo
01-09   3796   천외천oo노경혁
2016-12   5283   꼴통황진우
2016-12   3576   yeondoo
2016-12   6267   jang
2016-12   4666   Root7053
2016-12   4421   이건희
2016-12   3807   SkyBase
2016-12   4439   EdH
2016-12   4056   신우섭
2016-12   4068   6툴