Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 800   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (67)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 2/29
2015-12   6305   백메가
2016-06   3798   회원K
2016-11   2094   이건희
2016-11   2297   jang
2016-11   1792   신우섭
2016-11   1735   악마라네
2016-11   2467   악마라네
2016-11   4798   yeondoo
2016-10   1989   대니얼
2016-10   1732   cclim
2016-10   2020   민가놈
2016-10   2008   티푸르
2016-10   2005   안규민
2016-10   1836   찻잔
2016-10   1652   이선호
2016-10   1827   회원K
2016-10   2053   yeondoo
2016-10   1966   포토짱
2016-10   1670   회원K
2016-09   3710   밤기차
2016-09   3751   츄네다
2016-09   3449   KyuJoonA