Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 2642   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (270)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 2/29
2015-12   6626   백메가
2015-10   6200   yourip
2016-12   3411   신우섭
2016-12   3592   6툴
2016-12   2167   유정호샤콘느
2016-11   2934   린드버그
2016-11   2338   호이호이호
2016-11   1842   꼴통황진우
2016-11   1947   홍0원n혁
2016-11   1638   티푸르
2016-11   1993   안지룡
2016-11   1693   룰루랄라고영헌
2016-11   2378   이건희
2016-11   2563   jang
2016-11   2111   신우섭
2016-11   1997   악마라네
2016-11   2762   악마라네
2016-11   5219   yeondoo
2016-10   2319   대니얼
2016-10   2065   cclim
2016-10   2349   민가놈
2016-10   2385   티푸르