Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 4274   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (436)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 2/31
2015-10   6666   yourip
2014-04   1505769   회원K
03-13   1590   김참치2
03-12   1636   꼴통황진우
03-10   1759   무한백
03-06   2320   SkyBase
03-01   2867   anti2cpu
02-28   2829   여가시간
02-27   2835   신우섭
02-24   2910   여가시간
02-23   2952   Dreamer
02-17   3486   티푸르
02-17   3320   이리콤
02-14   3478   원자력개미
02-14   2988   꼴통황진우
02-11   2665   꼴통황진우
02-07   3077   티푸르
02-03   3091   이건희
01-31   2806   yeondoo
01-14   4622   yeondoo
01-11   4275   yeondoo
01-09   4535   천외천oo노…