Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 4818   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (466)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 2/31
2014-05   1765372   정은준1
2015-10   7152   yourip
03-24   2332   yeondoo
03-23   2093   freefree
03-23   2226   회원K
03-21   1695   정주환
03-21   1844   어쭈
03-17   2073   신우섭
03-16   1906   찌단
03-16   1669   decaru
03-16   2151   티푸르
03-14   1804   파커스
03-13   2025   김참치2
03-12   2114   꼴통황진우
03-10   2258   무한백
03-06   2954   SkyBase
03-01   3623   anti2cpu
02-28   3573   여가시간
02-27   3572   신우섭
02-24   3515   여가시간
02-23   3749   Dreamer
02-17   4195   티푸르