Supermicro X9SRW-F LGA2011, Intel C602 + Heatsink 중고 ($110/FS)

yeondoo   
   조회 4553   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/112263913422 (447)

안녕하세요.

며칠전에 $135였는데 $110에 무료배송으로 가격을 낮추었네요.

8개 남았습니다.

다만 ATX 타입은 아니고 랙마운트 타입이네요.

쿨러도 Narrow 타입임을 감안하세요.

타워형 케이스를 개조하거나 케이스 없이 사용 가능하네요.jgK 01-11
고사양 그래픽카드 넣으면 사실상 사타가 두개네요.
제목Page 2/31
2015-10   6918   yourip
2015-12   7377   백메가
03-16   1729   찌단
03-16   1510   decaru
03-16   1973   티푸르
03-14   1620   파커스
03-13   1859   김참치2
03-12   1934   꼴통황진우
03-10   2082   무한백
03-06   2759   SkyBase
03-01   3408   anti2cpu
02-28   3372   여가시간
02-27   3365   신우섭
02-24   3315   여가시간
02-23   3515   Dreamer
02-17   3969   티푸르
02-17   3710   이리콤
02-14   3888   원자력개미
02-14   3307   꼴통황진우
02-11   2899   꼴통황진우
02-07   3322   티푸르
02-03   3321   이건희