ddr2 4gb udimm

미우   
   조회 81190   추천 1    

http://www.ebay.com/itm/4GB-DDR2-667-MHZ-PC2-5300-256x8-1x4GB-LONGDIM… (1592)

아래 모니터 허브는 아직 유럽 이외의 판매처를 못찾았고...

요건 혹 필요한 분이 계실까해서 적습니다.

 

국내에는 한 제품 팔리다 사라졌고, 구형제품답게 가격이 만만치는 않습니다.

? ????? ???, ??????? ???? ? ???
제목Page 37/40
2014-04   2494006   회원K
2015-12   11826   백메가
2012-06   77099   정은준1
2012-05   102330   김연희
2012-05   83196   박현수
2012-05   106450   미우
2012-05   82641   미우
2012-04   76363   박남곤
2012-04   49795   안형곤
2012-04   44101   박현수
2012-04   81191   미우
2012-04   72713   안형곤
2012-03   82406   DOS1
2012-03   70481   인천I베리
2012-03   74312   DOS1
2012-03   67144   박현수
2012-03   102138   조영욱
2012-03   89704   박영록
2012-03   89972   박영록
2012-02   96382   김장우
2012-02   73123   박현수
2012-02   66554   박영록