[CINEBENCH] i9-9900k, Quadro P5000

   조회 1288   추천 0    

- CPU : Intel i9-9900k

- VGA : Quadro P5000

- RAM : 64GB


classiccha 05-09
역시 9900K는 공랭으로 할수 있는 끝판왕인것 같아요! 클럭이나 코어수가 정점이라 앞으로 이 발열한계치를 뛰어넘는 기술이 나오기전까지
명작으로 남을 CPU입니다~
야구감독 05-13
CPU 싱글 수치는 어느정도인지 알수있으면 감사하겠습니다.ㅋ
BMT
제목Page 2/44
2014-04   2511090   회원K
2014-05   2811313   정은준1
06-13   1859   이건희
06-08   1219   작은악마
06-08   1041   작은악마
06-07   1223   술이
06-03   1058   소푸
05-30   1486   병철
05-28   1167   online9
05-23   1312   작은악마
05-17   1885   SiCMOS
05-16   1375   online9
05-12   1482   ghostman
05-11   1428   작은악마
05-09   1605   행복단지
05-09   1289   행복단지
05-08   1112   이천풍
05-08   996   online9
05-07   1005   song05
04-29   1991   jun입니다
04-29   1201   online9
04-27   1763   이라달