[CINEBENCH] i9-9900k, Quadro P5000

   조회 1987   추천 0    

- CPU : Intel i9-9900k

- VGA : Quadro P5000

- RAM : 64GB


classiccha 2019-05
역시 9900K는 공랭으로 할수 있는 끝판왕인것 같아요! 클럭이나 코어수가 정점이라 앞으로 이 발열한계치를 뛰어넘는 기술이 나오기전까지
명작으로 남을 CPU입니다~
야구감독 2019-05
CPU 싱글 수치는 어느정도인지 알수있으면 감사하겠습니다.ㅋ
BMT
제목Page 5/47
2014-05   3000919   정은준1
2015-12   13692   백메가
2019-06   2061   작은악마
2019-06   3258   이건희
2019-06   2009   작은악마
2019-06   1692   작은악마
2019-06   2186   술이
2019-06   1759   소푸
2019-05   2509   병철
2019-05   1788   online9
2019-05   2067   작은악마
2019-05   4479   SiCMOS
2019-05   2042   online9
2019-05   2195   ghostman
2019-05   2241   작은악마
2019-05   2981   행복단지
2019-05   1988   행복단지
2019-05   2046   이천풍
2019-05   1582   online9
2019-05   1892   song05
2019-04   3436   컴잘못
2019-04   1738   online9