[CINEBENCH] i9-9900k, Quadro P5000

   조회 821   추천 0    

- CPU : Intel i9-9900k

- VGA : Quadro P5000

- RAM : 64GB


classiccha 05-09
역시 9900K는 공랭으로 할수 있는 끝판왕인것 같아요! 클럭이나 코어수가 정점이라 앞으로 이 발열한계치를 뛰어넘는 기술이 나오기전까지
명작으로 남을 CPU입니다~
야구감독 05-13
CPU 싱글 수치는 어느정도인지 알수있으면 감사하겠습니다.ㅋ
BMT
제목Page 1/43
2014-05   2770085   정은준1
2015-12   11642   백메가
2011-03   78356   관리자
06-15   193   김진영JK
06-14   107   작은악마
06-13   421   이건희
06-08   282   작은악마
06-08   236   작은악마
06-07   373   술이
06-03   387   소푸
05-30   607   병철
05-28   490   online9
05-23   647   작은악마
05-17   895   SiCMOS
05-16   756   online9
05-12   863   ghostman
05-11   808   작은악마
05-09   945   행복단지
05-09   822   행복단지
05-08   741   이천풍
05-08   739   online9
05-07   691   song05
04-29   1513   jun입니다