HP 스펙터 X360

   조회 1107   추천 1    

13.3인치 2.5GHz i7 16GB 512GB Touchscreen 

$899.99

http://www.ebay.com/itm/351882074145


15.6인치 15.6" 2.5GHz i7 16GB 256GB Touchscreen

$899.95

http://www.ebay.com/itm/332027358191


국내에서 A/S 는......안되겠죠? ;;;

셀러한테 월드와이드인지 물어봐야할듯...

최승현 01-09
아... 환율 감안해도 이건.... 너무 좋은 가격이네요 ^^;
박정수 01-09
벅스 적용만 된다면 아주 훌륭하겠습니다.
저에게 시련을... 15인치 구매햇습니다.
김도엽 01-19
돈만있다면 너무 사고 싶네요...쩝
김건우 01-19
외국수입품이라서...흠..
제목Page 1/29
2014-04   1138837   회원K
2016-06   3797   회원K
01-14   919   yeondoo
01-11   794   yeondoo
01-09   1108   천외천oo노경혁
12-28   2460   꼴통황진우
12-28   1411   yeondoo
12-16   3756   jang
12-14   2851   Root7053
12-13   2700   이건희
12-11   2386   Skybase
12-06   2636   EdH
12-06   2632   신우섭
12-03   2136   6툴
12-03   1740   유정호샤콘느
11-29   2158   린드버그
11-29   1895   호이호이호
11-28   1510   꼴통황진우
11-25   1607   홍0원n혁
11-25   1319   티푸르
2016-11   1678   안지룡
2016-11   1353   룰루랄라고영헌