HP 스펙터 X360

   조회 3830   추천 1    

13.3인치 2.5GHz i7 16GB 512GB Touchscreen 

$899.99

http://www.ebay.com/itm/351882074145


15.6인치 15.6" 2.5GHz i7 16GB 256GB Touchscreen

$899.95

http://www.ebay.com/itm/332027358191


국내에서 A/S 는......안되겠죠? ;;;

셀러한테 월드와이드인지 물어봐야할듯...

최승현 01-09
아... 환율 감안해도 이건.... 너무 좋은 가격이네요 ^^;
박정수 01-09
벅스 적용만 된다면 아주 훌륭하겠습니다.
저에게 시련을... 15인치 구매햇습니다.
김도엽 01-19
돈만있다면 너무 사고 싶네요...쩝
김건우 01-19
외국수입품이라서...흠..
제목Page 2/30
2015-10   6449   yourip
2015-12   6882   백메가
02-17   2367   티푸르
02-17   2560   이리콤
02-14   2607   원자력개미
02-14   2277   꼴통황진우
02-11   2089   꼴통황진우
02-07   2536   티푸르
02-03   2580   이건희
01-31   2288   yeondoo
01-14   3882   yeondoo
01-11   3530   yeondoo
01-09   3831   천외천oo노경혁
2016-12   5332   꼴통황진우
2016-12   3621   yeondoo
2016-12   6323   jang
2016-12   4709   Root7053
2016-12   4457   이건희
2016-12   3838   SkyBase
2016-12   4463   EdH
2016-12   4086   신우섭
2016-12   4096   6툴